รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:48:34

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีคณะครู นักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ไปบริเวณทั่วทั้งหมู่บ้าน