ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เผยแพร่ผลงาน ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  และความพึงพอใจของนักเรียนของ                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ ...
    ส่ง 13 ก.ค. 2555 14:27 โดย อุทัย โภชน์ฉิมพลี
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมีคณะครู นักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ไปบริเวณทั่วท ...
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 00:54 โดย โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา